Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor
Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor
Comunicat de presă al Ministerului Finanțelor

În contextul preluării și difuzării de către mass-media a informațiilor din Raportul de activitate a Curții de Conturi pentru anul 2016, Ministerul Finanțelor comunică următoarele:

Raportul indică ”abateri și erori” în sumă de cca. 7 miliarde lei, constatate la Ministerul Finanțelor. Precizăm că suma este formată, preponderent, din estimarea făcută de minister a valorii facilităților fiscale și vamale pentru anul 2015 cu care Curtea nu este de acord. 

Considerăm că este un lucru firesc ca auditorul să-și formeze o opinie independentă și să-și facă propriile estimări, care nu neapărat trebuie să coincidă cu estimările instituției auditate.  Însă astfel de divergențe de opinie nu pot fi catalogate drept o ”abatere sau eroare de administrare a veniturilor bugetare”  după cum se indică în raportul respectiv.  Ministerul Finanțelor insistă că nu au existat abateri și erori care ar fi prejudiciat veniturile bugetului de stat și nici nu au fost, de fapt, identificate de Curtea de Conturi.

Menționăm, că Ministerul Finanțelor și-a expus poziția pe marginea raportului de audit, dar aceasta nu a fost luată în considerație de auditorii Curții de Conturi la realizarea și definitivarea raportului.

Astfel, în opinia Ministerului Finanțelor mărimea sumei facilităților fiscale și vamale raportate este una realistă și reflectă opinia specialiștilor din cadrul ministerului, mai ales că nu există o metodologie aprobată de estimare a valorii facilităților fiscale.

Situație similară este și în cazul așa-numitor ”abateri și erori” în sumă de 2,19 mld. lei pe care le-ar fi admis Inspectoratul Principal Fiscal de Stat. Auditorii interpretează drept facilitate fiscală faptul că serviciile financiare nu se supun impozitării cu TVA, respectiv, fiscului i se aduc învinuiri cum că nu a raportat această ”facilitate”. De menționat, că potrivit Codului Fiscal, dar și Directivelor Europene, serviciile financiare nu sunt impozabile cu  TVA,  deci nu reprezintă o facilitate și nu urma să fie raportată de către Fisc. 

In presă au apărut unele confuzii vis-a-vis de perioada la care se referă raportul Curții de Conturi. În acest context, atenționăm asupra faptului că documentul se referă la rapoartele de audit care acoperă situațiile din anul 2015. Ministerul Finanțelor reafirmă deschiderea și disponibilitatea de a pune la dispoziția jurnaliștilor date de interes public, inclusiv și la subiectul vizat.

Totodată, Ministerul Finanțelor insistă ca auditul financiar să fie efectuat la fiecare instituție în parte și nu doar la Ministerul Finanțelor, care este responsabil de alocarea resurselor, nu și de efectuarea cheltuielilor.  O atare acțiune ar ajuta ministerul să gestioneze mai eficient finanțele publice. Or, auditul poate fi pus în valoare atunci când informația este corectă, echilibrată și prezentată la timp. 

 

© 2019 General Media Group Corp.
Toate drepturile rezervate.