Curtea Constituțională a decis: Șeful statului nu poate face modificări în componența unui Guvern interimar
Embed:
Curtea Constituțională a decis: Șeful statului nu poate face modificări în componența unui Guvern interimar

Curtea Constituțională a decis că șeful statului nu poate face modificări în componența unui Guvern interimar. Totodată, Curtea a stabilit că Executivul în exercițiu poate să numească noi funcționari publici, cu excepția miniștrilor. Astfel, CCM a admis astăzi parțial sesizarea depusă de șeful statului Maia Sandu în care a cerut atribuții extinse pentru Guvernul interimar.
Câteva articole din Legea cu privire la Guvern au fost declarate neconstituționale.

"Se admite parțial sesizarea depusă de doamna Maia Sandu. Se declară neconstituționale articolele 15, alineatul 2 litera e și alineatul 3 și alineatul 23 alineat 6 din legea cu privire la Guvern. Până la modificarea legii de către Parlament, Guvernul a cărui mandat a încetat va putea numi sau propune pentru numire persoane în funcție de demnitate publică, altele decât miniștri sau în funcții publice pentru un termen determinat".


Astfel, Înalta Curte a decis că un Guvern în exercițiu poate să numească, să propună pentru numire sau să demită funcționari și demnitari publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a declarat ca fiind inadmisibilă sesizarea prin care un Guvern interimar să poată încheia tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova, să încheie contracte și să-și asume angajamente pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă ce depășește un an. Totodată, Curtea a declarat constituțională prevederea conform căreia până la numirea prim-ministrului interimar atribuțiile acestuia sunt exercitate de prim-viceprim-ministru, în cazul lipsei prim-viceprim-ministrului , de către cel mai în vârstă viceprim-ministru, iar în cazul lipsei viceprim-miniștrilor de către cel mai în vârstă ministru.


În timpul ședinței CC în care a fost examinată sesizarea, reprezentantul Președinției a declarat că prevederile actuale creează probleme foarte mari în gestionarea instituțiilor.


"O constituție trebuie să răspundă circumstanțelor din țară, să răspundă dorințelor și așteptărilor cetățenilor de consacrare a echilibrului dintre forțele statului și a valorilor democratice. Onorați judecători vă solicităm aportul dumneavoastră în clarificarea acelor norme legale, care la moment nu permit o bună funcționare a instituțiilor statului".

Prezent la ședință reprezentantul Parlamentului
a declarat că sesizarea Președinției este nefondată, iar prevederile actuale din Legea Guvernului sunt foarte clare.

"Nu este fondată în drept, dat fiind clare normele constituționale invocate, existând și o practică jurisdicțională națională formată la capitolul interpretării articolelor respective din Constituție. Parlamentul consideră că pretinsele invocări de neconstituționalitate expuse în sesizare nu pot fi reținute și urmează a fi respinse ca fiind nefondate".

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac.

 

© 2019 General Media Group Corp.
Toate drepturile rezervate.